วันไหว้ครู 14 มิถุนายน 2555

คำขวัญวันครู 16 มค.54

คำขวํญวันเด็ก 2555

คำขวัญนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕
“สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี”

เพลงพรปีใหม่

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

สวัสดีวันปีใหม่พา ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม ต่างสุขสมนิยมยินดี
ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
โปรดประทานพรโดยปรานี ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย
ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ ผองชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดปีจงมีสุขใจ ตลอดไปนับแต่บัดนี้
ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์ สวัสดีวันปีใหม่เทอญ

เที่ยวภาคตะวันออก

วันที่ 3-9 ธันวาคม 2554 คณะทัวร์จากโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ได้จัดไปเที่ยวภาคตะวันออก ครูดะห์ได้พาครอบครัวไปด้วย

มาสร้างผลงานส่งประกวดกันเถอะ

โครงการ Microsoft IT Youth chalengedefault.aspx
โครงการแบ่ง 3 ประเภท

พ่อของแผ่นดิน